realizace
okrasných a koupacích
JEZÍREK

Koupací jezírka

Koupací jezírko nepotřebuje stálý přítok nové vody, ani zvláštní stavební technické základy. Postačí prostor cca od 40m2, do kterého umístíme po zemní úpravě speciální (na místě svařenou) fólii.

Ve vodě pak nemusíte hlídat ani obsah chlóru ani její PH, postačí občasná údržba rostlin v jezírku rostoucích, která není náročnější než údržba záhonu růží.

Tvar a konstrukce koupacího jezírka je obvykle zajištěna tak, aby byla oddělena tzv. zóna rekreační a zóna čistící.

Rekreační zóna má dostatečnou hloubku, cca 2-3,5m dle přání zákazníka, a potřebný prostor pro plavání, min. cca 25m2. Maximální velikost je neomezena a záleží pouze na přání majitele a možnostech zahrady.

Regenerační (čistící) část koupacího jezírka je hustě osázena vodními, plovoucími, bahenními a pobřežními rostlinami, které mají za úkol odčerpávat z vody organické nečistoty, zachycoval kal a plnit funkci jakési kořenové čistírny. Po vyčištění se voda samovolně vrací zpět do koupací části přes propustnou filtrační hráz.

Hloubka čistící části je v průměru okolo 20-40cm. Osázení je druhově velmi pestré, tak aby rostlinná struktura byla pokud možno co nejsložitější a nejhustší. V průběhu roku můžeme nabídnout více než 50 druhů vodních rostlin. Samozřejmě, že tato část plní i funkci okrasnou.

Zdůrazňujeme, že takto profesionálně založené jezírko od naší firmy se obejde bez jakékoliv chemie a splňuje nejpřísnější kritéria zdravého spůsobu života při respektování základních přírodních zákonů.

Okrasná jezírka

Nejlépe do zahrady zapadá zahradní jezírko, obohacené o vodoteč, příp. o vodní kaskádu, kterou neustále protéká potok nebo potůček, vytvořený uzavřeným koloběhem vody. Vlivem odparu se tímto způsobem příjemně zvyšuje vlhkost vzduchu v okolí vodní plochy a v horkých letních měsících snižuje vysoká teplota způsobená slunečním žárem.

Udržet zdravou a čistou vodu v jezírku je velmi jednoduché. Stačí respektovat několik přírodních zákonů a zajistit neustálý pohyb vody, spojený s přísunem kyslíku, a příroda se už postará o to, aby voda, resp. život v ní, byla schopna samočištění v souladu s přirozeným během přírody.

Musíme především zajistit rozumný poměr plochy vodní hladiny k objemu vody, t.j. vytvořit v jezírku dostatečnou hloubku, tak aby se voda zbytečně nepřehřívala nebo naopak v zimě nezamrzla po celé ploše až na dno.

Dále potom musíme vytvořit pozvolné klesání břehů, aby skýtaly dostatek prostoru pro vodní rostliny, které pokud jsou zastoupeny v dostatečné míře, dokáží odbourávat z vodního prostředí přebytečné organické nečistoty.

Z technického hlediska je nezastupitelná funkce čerpadla, které zajišťuje neustálou cirkulaci vody. Technika může být doplněna jednoduchým mechanickým filtrem, příp. UV lampou jež plní funkci biologického filtru.

Údržba jezírek

Majitel jezírka by měl občas odstranit větší množství organických zbytků (spadané suché listí, odumřelé části rostlin), pokud se nahromadí. Dále příležitostně protrhat přebujelé nebo invazivní vodní rostliny. Jednou za delší dobu, řádově několik let, opatrně odčerpáme přebytečný kal.

Vodu pokud možno nikdy nevyměňujeme. Pravidelně je potřeba doplňovat odpařenou vodu. Záleží na teplotě ročního období a úhrnu srážek, obvykle se jedná o cca 10 cm vodního sloupce měsíčně, v nejteplejších částech roku. Voda v jezírku by se nikdy neměla vyměňovat, aby nedošlo k narušení křehké biologické rovnováhy.

U jezírka není potřeba pracně hlídat hodnotu PH vody ani jinak složitě chemicky ošetřovat vodní prostředí. Živiny z vody musíme odčerpávat, nikoliv je tam doplňovat. Nelze proto do vody přidávat hnojiva, která sice zaručí více krásnějších květů leknínu, ale naprosto nabourá přirozené odčerpávání živin z vody.